?

Log in

No account? Create an account

նախորդ գրառումս | հաջորդ գրառումս

Ա-ն՝ աթոռն է պաշտոնյայի,
Բ-ն՝ Բենթլին է քահանայի,  
Գ-ն՝ քաղքապետն է մեր նախկին․
Թե հավատանք Թոխատյանին,
Դ-ն՝ Դավիթը՝ մարքսիստական,
Պրոկտոլոգին միշտ պարտական:

d
Ե-ն՝ Եգիպոտսն անմուբարաք,
Զ-ն՝ Զարուհին ձայնով բարակ,

Է-ն՝ Էրդողանն էն ընկեցիկ,
Իրա նանեն ու տնեցիք...

Ը-ն՝ ընտրություն անթափանցիկ,
Ծախված ձայներ, խաբված մարդիկ,
Թ-ն՝ Թումանյանն օպերայի
Բատուտ նստել երկու տարի,

t
Ժ-ն՝ ժողովուրդն Հայաստանի.
Թվարկածին հեչ կապ չունի,
Ի-ն՝ Իլհամն է մեր հարևան,
Իրա բալեն, քիրեն, մաման...

i
Լ-ն Լևոնն է Տեր-Պետրոսյան՝
Անհանդուրժող այդ քրիստոնյան,

l
Խ-ն՝ խիարն է կյանքի նման,
Ծ-ն էլ՝ ծոմը քաղաքական,
Կ-ն՝ կովերի կուրծն անլվա,
Հ-ն՝ հացադուլն էս տասն օրվա,
Ձ-ն՝ ձվերը թանկ ու կրակ,
Ինչպես ալյուր, պեսոկ, կարագ,
Ղ-ն՝ նա վսյակի՝ ղարաբաղցին,
դու նրա հետ ընկերացիր,
Ճ-ն բլոգգերի ժպիտն է ճիշտ,
Մ-ն՝ մլիցու դմբուզն անխիճ,
Յ-ն՝ յազվի պես գաիշնիկը,
Ն-ն՝ նախարար Աշոտիկը,
Շ-ն՝ շնացող ազեռստանը,
Ո-ն՝ շնացման իր օրգանը,

vo
Չ-ն չինական կերած վարկն է,
Փողը գնաց ուր որ հարկն է,
Պ-ն՝ հայերի որոնած բառ
Ըստ Գուգլի այս անաչառ,

p
Ջ-ն՝ ջերմուկն է մայր գործարան,
Որից հաստատ մի տաս հատ կա,
Ռ-ն՝ հայերիս սիրած տառն է․
Մեր «մեծ եղբայր» Ռուսաստանն է,
Ս-ն՝ էն տառն է իրականում,
Որ ամենից շատ են գրում,
Վ-ն՝ Գյումրիի քաղաքապետ․
Թող Դոմինգոն շուտով գա հետ,

v
Տ-ն՝ Տիգրանն է Կարապետիչ,
Ր-ն՝ դուք ասեք, խորհեք մի քիչ․
Օպերայում մի մարդ քաղցած,
«Ընկերների» կողմից լքված,

r

Ց-ն՝ էս ցիրկն է քաղաքական,
Ուր բազմաթիվ կլոուններ կան,
Ու-ն՝ ուռռածփոր ոստիկանն է,
Փ-ն՝ էդ փտած համակարգն է,
Ք-ն քֆուր է զուտ հայկական,
ԵՎ վիճակը քաղաքական,
Օ-ն՝  նորալլուկ օմբուդսմենը․
Դեռ կտեսնենք ինչ իսան է,

o

Ֆ-ն՝ ֆուտբոլն է՝ Սերժի գործիք:

ovanitas
Զիս ֆրենդեսցեք, թե կարդացիք:

Comments

( 100 միտք — մի բան գրի )
Page 1 of 3
<<[1] [2] [3] >>
silentium_x
Mar. 30th, 2011 04:42 am (UTC)
Վատը չէր)
chikcho
Mar. 30th, 2011 04:45 am (UTC)
+11111111111
anushanahit
Mar. 30th, 2011 05:10 am (UTC)
))))))))))))))))))))))))))
Бари луис !!
ovanitas
Mar. 30th, 2011 05:13 am (UTC)
Re: ))))))))))))))))))))))))))
Լույս բարի :Ճ
Mushegh Yuzbashyan
Mar. 30th, 2011 05:25 am (UTC)
լինկ
http://www.akumb.am/showthread.php/26653-%D5%94%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B8%D6%80?p=2206745&viewfull=1#post2206745
ovanitas
Mar. 30th, 2011 05:30 am (UTC)
Re: լինկ
:ՃՃ
donnamalina
Mar. 30th, 2011 05:28 am (UTC)
սպանեց

ovanitas
Mar. 30th, 2011 05:31 am (UTC)
:ՃՃ
անվերնագիր - iza1976 - Mar. 30th, 2011 06:41 am (UTC) - Expand
անվերնագիր - ovanitas - Mar. 30th, 2011 06:49 am (UTC) - Expand
mar_amirchanyan
Mar. 30th, 2011 05:28 am (UTC)
Հ-ն՝ հիացմունքն է իմ անսահման
Ծ-ն՝ ծափողջույներս ֆրենդական:)
ovanitas
Mar. 30th, 2011 05:33 am (UTC)
կոլլե՛գա :ՃՃՃՃՃ
Ա֊ն՝ ապրես Մառա Ամիրջանյան (ճիշտ գրեցի՞ :ՃՃՃ)
Ծ֊ն՝ ծլես֊ծաղկես հուր հավիտյան :ՃՃՃՃ
Re: կոլլե՛գա :ՃՃՃՃՃ - mar_amirchanyan - Mar. 30th, 2011 05:36 am (UTC) - Expand
Re: կոլլե՛գա :ՃՃՃՃՃ - ovanitas - Mar. 30th, 2011 05:41 am (UTC) - Expand
Re: կոլլե՛գա :ՃՃՃՃՃ - mar_amirchanyan - Mar. 30th, 2011 05:41 am (UTC) - Expand
vahemart
Mar. 30th, 2011 05:39 am (UTC)
Լավ էր ՃՃՃ
ovanitas
Mar. 30th, 2011 05:41 am (UTC)
laz_arev_a
Mar. 30th, 2011 05:42 am (UTC)
լաաավն էր)))
ovanitas
Mar. 30th, 2011 05:44 am (UTC)
սանքս :Ճ
apasionade
Mar. 30th, 2011 05:50 am (UTC)
Առավոտ-գիշերով քանդեցիր...
ovanitas
Mar. 30th, 2011 05:54 am (UTC)
շուտ արա հետ հավաքվի :ՃՃՃ
շեֆդ կգա կհերսոտի :ՃՃ
բարլուս
անվերնագիր - apasionade - Mar. 30th, 2011 05:56 am (UTC) - Expand
անվերնագիր - ovanitas - Mar. 30th, 2011 05:58 am (UTC) - Expand
անվերնագիր - apasionade - Mar. 30th, 2011 06:02 am (UTC) - Expand
lernci
Mar. 30th, 2011 05:51 am (UTC)
Շուլուղ ես ընիլու, մեզ կտորե՞ս...
ovanitas
Mar. 30th, 2011 05:55 am (UTC)
ես ուզըմ չէի, իրան֊իրան ստացվավ :ՃՃՃ
անվերնագիր - lernci - Mar. 30th, 2011 05:58 am (UTC) - Expand
dabavog
Mar. 30th, 2011 06:02 am (UTC)
Էս ինչ գործ էր ՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃ
դզեց ճՃՃՃՃՃՃ
ovanitas
Mar. 30th, 2011 06:03 am (UTC)
հոսով եմ որոշ երեսփոխաններ այբուբենը կսովորեն :Ճ
ulichniy
Mar. 30th, 2011 06:04 am (UTC)
)).
Мне понравилось.
ovanitas
Mar. 30th, 2011 06:11 am (UTC)
պասիբ :Ճ
dana_marro
Mar. 30th, 2011 06:27 am (UTC)
BRAVO!!!!!!!!!!!!!!
ovanitas
Mar. 30th, 2011 06:29 am (UTC)
:Ճ կարմրեցի :ՃՃ
hayzak
Mar. 30th, 2011 06:29 am (UTC)
էն Իլհամի սիրուն կնգան թողել, մաման կհիշես՞՞՞՞

լավ ես գրել:)
ovanitas
Mar. 30th, 2011 06:29 am (UTC)
կնգան Լուկաշենկոն ա սիրում :ՃՃՃ
(Deleted comment)
ovanitas
Mar. 30th, 2011 06:50 am (UTC)

նայս յուզերփիք
Page 1 of 3
<<[1] [2] [3] >>
( 100 միտք — մի բան գրի )

վերջին ամիսը

October 2016
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

պիտակներ

հղումներ

Powered by LiveJournal.com